Servis a Údržba

Optimálna orientácia v množstve ponúkaných produktov vyžaduje rozsiahlu znalosť danej problematiky, čo predstavuje pre užívateľa (zákazníka), neefektívne vynaložené úsilie.

správa softvérového a hardvérového vybavenia počítačov a serverov;
správa serverov a počítačov;
operačných systémov;
aplikácií a programov;
IT infraštruktúry a sieťových aktívnych a pasívnych komponentov;
správa podnikovej siete a štruktúrovanej kabeláže

Neváhaj nás kontaktovať, poradíme!