Zaistenie bezpečnosti

Optimálna orientácia v množstve ponúkaných produktov vyžaduje rozsiahlu znalosť danej problematiky, čo predstavuje pre užívateľa (zákazníka), neefektívne vynaložené úsilie.
  • podnikovej siete a údajov pred neoprávneným prístupom;
  • počítačov a serverov pred vírusmi a malvérom;
  • údajov pre prípad ich odcudzenia (kryptovanie údajov).
Neváhaj nás kontaktovať, poradíme!